PROPOSTA ELECTORAL D'USTEC·STEs (IAC) PER AL PERSONAL LABORAL I PERSONAL PAS DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

El col·lectiu del personal laboral és cada vegada més gran dins la comunitat educativa i, malgrat la precarietat de les condicions laborals en què treballem, hem demostrat la nostra fortalesa. També hem fet molta pedagogia per aconseguir que el nostre col·lectiu s’integri en la dinàmica de cada centre educatiu.  

En  les  properes  eleccions  sindicals  del  personal  laboral del Departament d’Educació, sortiran els/les nostres  representants  als  diferents  comitès  provincials d’empresa, als comitès intercentres, als comitès de salut, al  CIVE,  a  la  Mesa  General  de  la  Funció  Pública  de  la Generalitat de Catalunya i a altres organismes del Departament d’Educació.

USTEC·STEs és el sindicat majoritari de l’escola pública  de  Catalunya.  Això  fa  que  puguem  arribar  a  tot arreu  i  disposar  de  la  confiança  de  tota  la  comunitat educativa.

Ja sabeu que el nostre sindicat és horitzontal i assembleari i que la nostra força es basa tant en aquelles persones que ens doneu suport a les urnes, un suport que ens permet tenir més força a l’hora de negociar amb el Departament,  com  en  totes  les  persones  que,  amb  la seva afiliació, ens ajuden a continuar rebutjant subvencions  econòmiques  estatals,  la  qual  cosa  ens  dóna  una llibertat total d’actuació.

Cada vegada sou més les persones que ens doneu suport i confieu en el nostre poder de negociació davant les institucions. Sabeu que no callem i que al nostre  sindicat ens mirem els problemes com el que som, treballadors i treballadores, i no pas com a empresaris.

Volem canviar unes realitats que a tots i totes ens afecten, com ara el fet que no es cobreixin des del primer dia les substitucions del personal laboral o que durant el permís de maternitat es perdi el dret a l’adjudicació d’un lloc de treball, un exemple clar de la discriminació que patim les dones treballadores.

Volem que hi hagi convocatòries d’oferta pública periòdiques. Els números parlen clarament: segons les dades  del  mateix  Departament,  el  personal  laboral  fix representa menys d’un 25% de tot el personal laboral que hi treballa, mentre que més d’un 75% té un contracte  temporal.  Treballarem  per  invertir  aquestes dades  i  augmentar  la  plantilla  fixa,  tal  com  ho  vam fer  amb  les  places  que  durant  uns  anys  van  formar part dels anomenats “programes”.
Volem que el personal laboral docent, com ara els cos sos  A  i  B  de  música,  dansa,  cicles  formatius  o  EOI, tingui unes retribucions idèntiques a les del personal funcionari interí i una bona formació especifica equiparable  a  la  resta  dels  companys  i  companyes docents.

Volem una  educació  gratuïta  al  llarg  de  tota  la  vida, des  de  les  llars  d’infants  fins  a  la  universitat.  Però si  ens  centrem  en  l’etapa  educativa  de  0  a  3  anys, continuarem  treballant  pel  seu  reconeixement.  En aquest sentit, volem remarcar que una de les nostres demandes constants ha estat l’exigència al Departament  d’Educació  perquè  les  dotacions  de  totes les  nostres  llars  d’infants  siguin  suficients,  tant  pel que fa al personal educador com quant al personal PAS de neteja, de cuina i de manteniment.

Apostem per una escola laica, i per això continuarem defensant que la religió s’ha d’impartir fora de les nostres aules.

I sobretot ens oposem a l’externalització  de  professionals  i  de  serveis.

PROPOSEM: