PROPOSTA ELECTORAL D'USTEC·STEs (IAC) PER AL PERSONAL LABORAL I PERSONAL PAS DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

El col·lectiu del personal laboral és cada vegada més gran dins la comunitat educativa i, malgrat la precarietat de les condicions laborals en què treballem, hem demostrat la nostra fortalesa. També hem fet molta pedagogia per aconseguir que el nostre col·lectiu s’integri en la dinàmica de cada centre educatiu.  

En  les  properes  eleccions  sindicals  del  personal  laboral del Departament d’Educació, sortiran els/les nostres  representants  als  diferents  comitès  provincials d’empresa, als comitès intercentres, als comitès de salut, al  CIVE,  a  la  Mesa  General  de  la  Funció  Pública  de  la Generalitat de Catalunya i a altres organismes del Departament d’Educació.

USTEC·STEs és el sindicat majoritari de l’escola pública  de  Catalunya.  Això  fa  que  puguem  arribar  a  tot arreu  i  disposar  de  la  confiança  de  tota  la  comunitat educativa.

Ja sabeu que el nostre sindicat és horitzontal i assembleari i que la nostra força es basa tant en aquelles persones que ens doneu suport a les urnes, un suport que ens permet tenir més força a l’hora de negociar amb el Departament,  com  en  totes  les  persones  que,  amb  la seva afiliació, ens ajuden a continuar rebutjant subvencions  econòmiques  estatals,  la  qual  cosa  ens  dóna  una llibertat total d’actuació.

Cada vegada sou més les persones que ens doneu suport i confieu en el nostre poder de negociació davant les institucions. Sabeu que no callem i que al nostre  sindicat ens mirem els problemes com el que som, treballadors i treballadores, i no pas com a empresaris.

Volem canviar unes realitats que a tots i totes ens afecten, com ara el fet que no es cobreixin des del primer dia les substitucions del personal laboral o que durant el permís de maternitat es perdi el dret a l’adjudicació d’un lloc de treball, un exemple clar de la discriminació que patim les dones treballadores.

Volem que hi hagi convocatòries d’oferta pública periòdiques. Els números parlen clarament: segons les dades  del  mateix  Departament,  el  personal  laboral  fix representa menys d’un 25% de tot el personal laboral que hi treballa, mentre que més d’un 75% té un contracte  temporal.  Treballarem  per  invertir  aquestes dades  i  augmentar  la  plantilla  fixa,  tal  com  ho  vam fer  amb  les  places  que  durant  uns  anys  van  formar part dels anomenats “programes”.
Volem que el personal laboral docent, com ara els cos sos  A  i  B  de  música,  dansa,  cicles  formatius  o  EOI, tingui unes retribucions idèntiques a les del personal funcionari interí i una bona formació especifica equiparable  a  la  resta  dels  companys  i  companyes docents.

Volem una  educació  gratuïta  al  llarg  de  tota  la  vida, des  de  les  llars  d’infants  fins  a  la  universitat.  Però si  ens  centrem  en  l’etapa  educativa  de  0  a  3  anys, continuarem  treballant  pel  seu  reconeixement.  En aquest sentit, volem remarcar que una de les nostres demandes constants ha estat l’exigència al Departament  d’Educació  perquè  les  dotacions  de  totes les  nostres  llars  d’infants  siguin  suficients,  tant  pel que fa al personal educador com quant al personal PAS de neteja, de cuina i de manteniment.

Apostem per una escola laica, i per això continuarem defensant que la religió s’ha d’impartir fora de les nostres aules.

I sobretot ens oposem a l’externalització  de  professionals  i  de  serveis.

PROPOSEM: 

 • Augmentar l’oferta pública del personal laboral depenent del Departament d’Educació.
 • Aturar la privatització dels diferents serveis públics i promoure’n de nous.
 • Garantir places públiques suficients i gratuïtes per a tots els nivells educatius.
 • Recuperació del poder adquisitiu perdut els darrers anys. Cap retallada més.
 • Recuperació de les beques de menjador per als nens/es, sobretot en les llars d’infants.
 • Participar i treballar amb els diferents serveis educatius i/o socials,   
 • Facilitar la promoció professional entre els nostres col·lectius.
 • Concurs de canvi de destinació anual amb el compromís de treure totes les vacants.
 • Augment del pes de l‘experiència laboral en centres públics a l’hora de meritar en els diferents processos selectius.
 • Millora en la gestió i l’organització de la borsa, tot garantint-ne la transparència. 
 • Redefinició del concepte de claustre per fer possible l’entrada i la participació, amb veu i vot, de tot el personal laboral educatiu.
 • Reducció horària, sense pèrdua de retribucions, en l’atenció directa a l’alumnat per al personal més gran de 55 anys. 
 • Jubilació voluntària als 60 anys per a tots els col·lectius sense pèrdua de drets. 
 • Plans de formació permanent distribuïts per tot el territori i específics per als diferents col·lectius. 
 • Incloure la formació en coeducació en els plans de formació permanent de tot el personal que realitza tasques educatives.
 • Substitucions des del primer dia per a tots els col·lectius.
 • Implementar, de manera efectiva, els recursos necessaris en matèria de salut laboral, tenint en compte l’especificitat dels llocs de treball, amb una atenció especial a les malalties musculoesquelètiques i psicosocials (estrès, assetjament psicològic o assetjament...)
 • Avaluació periòdica de riscos de seguretat i higiene, ergonòmics i psicosocials, i aplicació de les mesures correctores necessàries per eliminar-les. 
 • Vigilància de la salut amb els estudis epidemiològics pertinents, per determinar, prevenir i corregir els riscos per a la nostra salut. 
 • Reconeixement de les malalties professionals específiques.
 • Adaptacions i/o canvis reals de lloc de treball per motius de salut. 
 • Garantir anualment la mobilitat funcional, fent públiques les vacants per tal de permetre la mobilitat voluntària.
 • Establir un sistema de permutes per al personal  temporal. 
 • Reducció de l’horari de atenció directa a 25 hores per a tots els col·lectius.  
   

 

Número de visites avui: -