PAS

Per al personal PAS, de neteja, de cuina i de manteniment...