PAS

Per al personal PAS, de neteja, de cuina i de manteniment...

  • Cobertura de substitucions a partir del primer dia.
  • Convocatòria d’oferta pública d’oposicions.  
  • Formació permanent específica. 
  • Dotació de plantilles suficients segons les característiques dels centres.  
  • Elaborar un conjunt de mesures encaminades a conservar la salut i que permetin millorar les condicions laborals en funció de l’especificitat de cada lloc de treball. 
  • Adaptacions i/o canvis reals de lloc de treball per motius de salut. 
  • Garantir anualment la mobilitat funcional, fent públiques les vacants per tal de permetre la mobilitat voluntària.
  • Establir un sistema de permutes per al personal substitut interí. 
     

 

Número de visites avui: -