TIS

Personal Tècnic d'Integració Social

 

Per als tècnics i tècniques d’Integració Social (TIS)...

 • Convocatòria d’oferta pública d’oposicions. 
 • Formació permanent específica. 
 • Participació, amb veu i vot, dels/les TIS en els claustres.
 • Dotació de llocs de treball de TIS d’acord amb les necessitats existents en els nostres centres.
 • Adscripció del/la TIS a la categoria B (A2 de l’EBEP).
 • Assegurança específica que cobreixi les activitats que es realitzen fora del centre. 
 • Reducció i compactació de l’horari setmanal.
 • Aplicació del calendari escolar a tots els efectes.
 • Elaborar un conjunt de mesures encaminades a conservar la salut i que permetin millorar les seves condicions laborals en funció de l’especificitat de cada lloc de treball. 
 • Adaptacions i/o canvis reals de lloc de treball per motius de salut. 
 • Reducció horària, sense pèrdua de retribucions, en l’atenció directa a l’alumnat per al personal més gran de 55 anys. 
 • Garantir anualment la mobilitat funcional fent públiques les vacants per tal de permetre la mobilitat voluntària.
Número de visites avui: -